VENKOV - 2013

Rozvoj venkova - jedna z klíčových tém regionální politiky

Venkov je poměrně specifický životní prostor a významná část sídelní struktury České republiky. Vplyvem dynamického rozvoje společnosti zaznamenal venkov během několika posledních desetiletí značných změn. Především jde o klesající podíl zemědělské výroby, lesního hospodářství a migraci pracovní síly do jiných hospodářských sektorů.

Chceme-li zajistit stabilizaci a rozvoj venkova, je nutné pochopit vztahy mezi jeho jednotlivými složkami. Je nutno vzít v potaz socioekonomické podmínky venkova, strukturu osídlení a možnosti realizace obyvatel venkova. Do uvedené problematiky bychom rádi přispěli také tímto blogem. Šíření hodnověrných informací a rozpoutání veřejné diskuze může rozvoji venkova jen pomoci.

 

[No blog posts to show ...publish here]

© 2019 Venkov2013.cz. All Rights Reserved.