VENKOV - 2013

Rozvoj venkova - jedna z klíčových tém regionální politiky

Venkov je poměrně specifický životní prostor a významná část sídelní struktury České republiky. Vplyvem dynamického rozvoje společnosti zaznamenal venkov během několika posledních desetiletí značných změn. Především jde o klesající podíl zemědělské výroby, lesního hospodářství a migraci pracovní síly do jiných hospodářských sektorů.

Chceme-li zajistit stabilizaci a rozvoj venkova, je nutné pochopit vztahy mezi jeho jednotlivými složkami. Je nutno vzít v potaz socioekonomické podmínky venkova, strukturu osídlení a možnosti realizace obyvatel venkova. Do uvedené problematiky bychom rádi přispěli také tímto blogem. Šíření hodnověrných informací a rozpoutání veřejné diskuze může rozvoji venkova jen pomoci.

 

Proč je regionální politika důležitá?

12 Jan 2022

Rozvoj všech oblastí je klíčový pro zajištění ekonomického úspěchu celé země. Regionální rozvoj je důležitým také pro zachovávání pracovních pozic, kvalitního a šetrného zemědělství, nebo pro modernizaci všech odvětví. Regionální rozvoj je také důležitý pro udržení turismu nebo jeho podpoření a ekonomickou stabilitu oblastí.

Život na venkově je levnější

1 Nov 2019

Uspěchaný život plyne z neustálé potřeby vydělávat více peněz na nájem, jídlo a další životní potřeby, které ve městě nelze uspokojit jinak, než vyděláváním peněz a nákupy. Život na venkově v Česku není na každodenní finance tak náročný, pokud si umíte poradit a chcete se životu na mimo vír velkoměsta naučit.

Žijte v přírodě

11 Sep 2019

Schválně se přihlaste k těm lidem, kteří nemají rádi venkov? Bude vás hodně? No, možná u mladší generace, bude hlasů hodně. Venkov, je místo, kde se odpočívá a nabírá energie. Ano, pokud čte tento článek někdo, kdo má farmu, bude proti. Z mého pohledu totiž vidím, kravičky, slepice, koníčky, louky a chatky, jako relaxaci.

Venkov je ráj na zemi

Důvod je jasný, plno z nás vyrůstalo na venkovu. Z venkovu se stalo město a žádný venkov, už nebyl. To trochu předbíháme. Proč vůbec píši o venkově. V České republice je mnoho venkovů, které nabízí velmi přívětivé prostředí. Mojí úlohou, je nalákat čtenáře právě na tak krásny venkov.

Co by mohlo čtenáře nalákat na venkov

Největší výhodou venkova, je klid. Když si představíte venkov, oproti ostatním městům, poznáte velký rozdíl. Na ulicích je rušno 24 hodin a to 7 dní v týdnu. Přesně tak. Oproti venkovu, na venkově teče život pomalu. Kohout zakokrhá v 5 hodin ráno, kdy vychází slunce, a vy už automaticky víte, že je čas vstávat. Můžete vidět lidi, kteří místo automobilů, používají kola, nebo i koňské vleky.

Další velkou výhodou venkova, je čistota. Tato výhoda má i něco společného s klidem. Na venkově nenajdete bordel, poházený všude možně, kam se jen podíváte. Nejsou to jenom odpadky, ale i kanalizace, smrad od výfukových plynů atd.

Pak tu máme také zajímavou výhodu (porovnání), či nevýhodu, a to kriminalita. Na venkově rozhodně nenajdete: korupci, hazard, drogy, prostituci a další jiné ne moc přívětivé odvětí. O proti tomu v městech, kde najdete mnoho prostitutek, casin (i online casina, které tak trochu patří do celorepublikového měřítka), mafiánů atd,.

Výběr je už na vás!

Přestěhovat se mimo civilizaci

3 Sep 2019

V poslední době je poměrně silně znát nový trend. Lidé přejezení technologiemi a konzumem utíkají na chaty, které budovaly naše předchozí generace. A ti, kteří si nemohou chaty dovolit, zkoušejí nové možnosti. Například život v maringotce. A vlastně proč ne? Vrátit do města se můžete vždy, pokud budete opravdu chtít.

© 2023 Venkov2013.cz. All Rights Reserved.